Barnrytmik i Göteborg

Vad är rytmik?

Rytmik är en metod som bygger på musik och rörelse. Med rörelse, dans, sång, spel och improvisation får barnet nya musikaliska, sociala och motoriska förhållningssätt. Vi sjunger och dansar korta melodier och rytmer utan ord samt visor från olika länder, vi använder små roliga rytminstrument och redskap som bollar, fallskärmstyg och rep som man använder för att koppla rytmen och melodi med kroppen och illustrera vad det betyder musikaliskt.

Vad är målet?

Musikalisk, motorisk och social utveckling samt en grund för fortsatta studier i dans och musik. Barn sjunger och dansar spontant och naturligt och arbetet går ut på att fånga upp och förstärka detta.

Varför är detta bra för barnet?

Kursen är inspirerad av "Music Learning Theory" av E. E. Gordon, Orff-Schulwerk och Dalcroze method. Tanken med de här metoderna är att man lär sig musik på samma sätt som man lär sig ett språk. Därför är det viktigt att man så tidigt som möjligt får kontakt med musiken.